MATERIAAL

INFORMATIE

materiaal: tijdens de perioden dat JD Appelsien het eigen materiaal niet gebruikt voor de eigen werking, kunnen voorzieningen, organisaties, instellingen, jeugdwerkingen, maar ook particulieren deze materialen huren tegen een lage kostprijs.

zelf ophalen: als je het materiaal zelf komt ophalen, worden hiervoor geen extra kosten aangerekend.

levering: indien gewenst wordt het materiaal door ons geleverd op het gewenste adres. Kostprijs van deze service is gelijk aan het aantal kilometers in afstand (kortste weg).

ophalen: ook kan het materiaal na gebruik door ons weer worden opgehaald. Kostprijs van deze service is gelijk aan het aantal kilometers in afstand (kortste weg).

kostprijs: de totale kostprijs komt op de maandafrekening die u zal worden toegestuurd nadat het gehuurde materiaal terug in ons bezit is. Eventuele schade zal ook worden aangerekend.

inkomsten
Deze inkomsten van verhuur dienen om de werking te ondersteunen. Organisaties en voorzieningen die werken met personen met een beperking hebben voorrang.