organisatie


organisatie

wat is Jeugddienst Appelsien

Jeugddienst Appelsien is een ambulante voorziening die zich richt tot maatschappelijk kwetsbare jongeren uit het buitengewoon onderwijs (of die dat hebben gehad), wonen in het Waasland, de Denderstreek en Klein Brabant (zie werkingsgebied). Er worden 6 verschillende diensten (die al-dan-niet apart kunnen worden afgenomen):

1. activiteiten & uitstappen: op jaarbasis organiseert Jeugddienst Appelsien meer dan 200 sport-, cultuur-, vormings- en ontspanningsactiviteiten zoals bowling, concertbezoek, circus, petanque, tennis, chinees etentje, clouseau, ijsfestival, rolschaatsen, wafelbak, cinema, fotografie, pretpark, zwemmen, bloemschikken, schilderen, discotheek, kerstmarkt, truckersrun, voetbalmatch, enz. Per jaar nemen er meer dan 150 jongeren uit de regio deel aan deze activiteiten en uitstappen.

2. weekends & reizen: binnenkort begint Jeugddienst Appelsien met de uitbouw van een reisaanbod voor onze deelnemers. Het aanbod zal bestaan uit dichtbij- en verwegreizen. Gaande van een weekend of een midweek in Centerparcs, over een vakantieweek in een hotel in Spanje, een citytrip naar Londen tot een heuse ontdekkingsreis naar New York.

3. coaching & therapie: Jeugddienst Appelsien biedt sinds 2010 individuele therapie. Onze orthopedagoge Kerstin Röper geeft coaching, begeleiding en advies aan jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, jongeren met autisme, adhd, een verstandelijke beperking of een psychiatrische problematiek. Er wordt voornamelijk contextueel gewerkt, waarbij ouders, familieleden, begeleiding of relevante derden zoveel mogelijk worden betrokken bij de therapie. De therapie is individueel en vertrouwelijk. Ieder jaar begeleiden wij meer dan 80 jongeren.

4. boemerang & vervoer: onze vervoersdienst Boemerang is vergelijkbaar met de Minder Mobielen Centrale, de B-Mobiel en dergelijke diensten, waarbij de deelnemers voor- en na een activiteit, reis, uitstap of therapiesessie opgehaald en/of teruggevoerd worden naar huis tegen een goedkoop tarief als eigen vervoer of openbaar vervoer niet mogelijk is. We verzorgen circa 150 ritten per jaar.

5. uitleen & verhuur: deze dienst is prioritair voor organisaties, scholen, instellingen en voorzieningen die werken met en voor jongeren met een beperking. Zo worden ondermeer onze minibussen, beamer, boombox, badmintonsets, basketbalsets, petanquesets, enzomeer te huur gesteld tegen een vriendelijke prijs. Maar ook particulieren en andere sociaalculturele organisaties kunnen van deze uitleendienst gebruik maken. Het bereik is circa 90 uitleningen per jaar.

6. vorming & ondersteuning: Jeugddienst Appelsien biedt tenslotte kwaliteitsvolle kadervorming rond verstandelijke beperking, autisme, adhd, relaties en seksualiteit, agressie, enz. Deze vormingen worden aangeboden aan ouders of andere familieleden, hulpverleners,  begeleiders, jeugdbewegingen, scholen, vrijwilligers, enz. Jeugddienst Appelsien verzorgt circa 12 kadervormingen per jaar.

 

missie

Jeugddienst Appelsien beoogt een waardevolle ambulante dienstverlening aan maatschappelijk kwetsbare jongeren (tieners uit het buso en jongvolwassenen die werken in een beschutte werkplaats, een dagcentrum of een gelijkaardige werkomgeving) in de vorm van aangepaste activiteiten, uitstappen, individuele therapie, persoonlijk vervoer, advisering, psychische ondersteuning en vorming in een veilige omgeving waar men zichzelf kan zijn.

Met vernieuwende en kwaliteitsvolle activiteiten worden onze jongeren en jongvolwassenen actief geïntegreerd in de samenleving. Om deze uitdaging waar te maken, werkt Jeugddienst Appelsien met een team enthousiaste en toegewijde medewerkers.

 

visie

Jeugddienst Appelsien is een onafhankelijke, pluralistische organisatie waarbij teamspirit, integriteit, respect, persoonsgerichtheid, innovatie, verantwoordelijkheid, transparantie en passie centraal staan.

Jeugddienst Appelsien wil veilige, toffe maar vooral plezierige activiteiten aanbieden waarbij de jongeren in een gemoedelijke en warme sfeer zichzelf maximaal kunnen ontplooien. 

 

werkingsgebied

Jeugddienst Appelsien is actief in 21 gemeenten uit het Waasland, Klein-Brabant, het Dendergebied en Antwerpen.

De opstapplaats voor de activiteiten is Sinbad Sint-Niklaas.

 

ontstaan

Jeugddienst Appelsien is gegroeid uit het kleinschalige "Vrijetijdsclub Rozebottel", een vrijetijdswerking dat in 1998 werd opgericht in Sint-Niklaas. Maandelijks werd een activiteit georganiseerd voor alle personen met een beperking. De naam "Rozebottel" was geïnspireerd door de naam van het jeugdhuis waar de activiteiten toen doorgingen (het is de nederlandse vertaling van het franse Eglantier).

Begin 2002 werd het activiteitenaanbod flink uitgebreid en werden er algauw wekelijks activiteiten aangeboden. De werking werd omgedoopt tot een feitelijke vereniging met als naam het fris en jong klinkende "Appelsien".

In 2004 werd officiëel de vzw "Jeugddienst Appelsien" opgericht en werd op zoek gegaan naar een solidere financiering voor onze groeiende werking. Voortaan werd er gespecialiseerd in het werken met jongeren met een verstandelijke, emotionele beperking.

Eind 2007 ging de jonge vzw "Jeugddienst Appelsien" zich richten op inclusie en zelfstandigheid van jongeren met een verstandelijke beperking. Met een verruimd aanbod aan nieuwe, verfrissende en vooral inclusieve activiteiten en uitstappen.

Vanaf 2008 kon Jeugddienst Appelsien ook rekenen op een jaarlijkse subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen en een toelage van de Stad Sint-Niklaas. Ook kon er gerekend worden op de welwillende steun van verschillende serviceclubs uit de regio.

Sinds 2010 werd het aanbod verruimd met een unieke nieuwe dienst: aangepaste individuele therapie voor jongeren met een verstandelijke beperking, emotionele problemen, psychosociale problemen, psychiatrische problematiek en/of jongeren met een autisme spectrum stoornis.

Vanaf 2011 is er ook de dienst Boemerang, de -heen, -weer en -retourservice van en naar huis. Voor en na elke activiteit of therapieconsultatie kunnen de cliënten gebruik maken van het vervoersaanbod om veilig van- en -naar huis gebracht te worden.

Jeugddienst Appelsien kan rekenen op de steun van vele vrijwilligers, stagiairs en sympathisanten om het ruime aanbod en goede ondersteuning week na week waar te kunnen maken.