VITAMINENFONDS


vitaminenfonds

 

aanleiding

Jeugddienst Appelsien krijgt regelmatig het aanbod van particulieren, wijkverenigingen, scholen, organisaties, zelfstandigen, bedrijven, serviceclubs, enz om onze werking op een of andere manier te ondersteunen.

Vaak met het aanbod een gift, een schenking, een erfenis, een wafelbak, een bloemenverkoop of iets dergelijks te organiseren, maar het is natuurlijk leuk om te weten of we dit aanbod wel kunnen gebruiken.

 

aanbod

Jeugddienst Appelsien zélf zoekt eigenlijk geen rechtstreekse hulp, wij zoeken geen sponsoring voor een minibus, een computer of dergelijke zaken, want daar hebben we andere financiering voor. Maar... veel van onze leden en gebruikers hebben het vaak niet breed (geen werk, een minimale uitkering, schulden, etc), en zij kunnen wél ondersteuning gebruiken.


Om deze mensen toch de kans te geven om deel te nemen aan onze activiteiten en/of therapie heeft Jeugddienst Appelsien een apart fonds opgericht: het vitaminenfonds. Uit dat fonds halen we de middelen om ook voor hen onze uitstappen, concerten, etentjes of (soms broodnodige) individuele therapie mogelijk te maken.

 

voor wie?

Leden die soms nog nooit de zee hebben gezien, nog nooit naar een pretpark hebben kunnen gaan, of leden die dolgraag eens clouseau in het echt willen zien, ... OF clienten die nood hebben aan een persoonlijk gesprek met onze orthopedagoge, maar hier geen geld voor hebben en het nergens kunnen krijgen.

 

wie heeft hier recht op

De raad van bestuur beslist wie er in aanmerking komt, en financieert deze activiteiten of therapie voor de helft met de financiële middelen uit dit vitaminenfonds. Deze mensen kunnen geholpen worden, zolang het fonds beschikt over de nodige fondsen.

 

concreet

Immers, elke maand zijn er altijd wel enkele activiteiten waar er nog enkele open plaatsen zijn, én elke maand zijn er enkele vrijgekomen therapiemomenten. deze plaatsen worden aangeboden aan leden die het financieel moeilijk hebben en die dolgraag willen meegaan. Hun bijdrage wordt dan voor de helft bekostigd vanuit dit vitaminenfonds.

 

hoeveel?

Hoeveel u kan of wil storten, dat bepaalt u volledig zelf. Sommige particulieren storten iedere maand 5 euro, andere mensen storten een keer per jaar 50 euro, sommige scholen doen een taartenverkoop en shenken ons ieder jaar circa 300 euro, van een serviceclub krijgen we soms eens 1500 euro, enz.

Het geld wordt integraal en enkel en alleen gebruikt voor onze clienten die het financieel wat moeilijker hebben en aldus tussen te komen in de toegangsprijzen van de activiteiten of de therapie. Wij besteden zolang we genoeg hebben uit dit fonds.

 

daarom?

In naam van onze clienten, leden en deelnemers, heel veel dank!

 

$val) { $bericht .= "- " . $key . ":\n"; $bericht .= " " . $val . "\n\n"; } $result = mail("vitaminenfonds@appelsien.be","je bericht via onze website", $bericht, "From: Jeugddienst Appelsien "); $result = mail($_POST["emailadres"],"je bericht via onze website", $bericht, "From: Jeugddienst Appelsien "); if ($result) { echo "
je gegevens zijn verzonden!

we beantwoorden jouw vraag zo snel mogelijk


"; } else { echo "
De verzending is mislukt!

Misschien heb je niet alle vakjes ingevuld.
probeer nog eens opnieuw.


"; } } else{ ?>

WIL U ONZE MINDER KAPITAALKRACHTIGE CLIENTEN
OOK EEN STEUNTJE GEVEN?

Gebruik dan onderstaand rekeningnummer:

REK: 979-6114029-27
IBAN: BE48 9796 1140 2927
BIC: ARSPBE22XXX
met mededeling "vitaminenfonds".

Indien u wenst, kan u hieronder een woordje uitleg geven over uw organisatie of over uw plannen met het vitaminenefonds.

PS: sponsors van het vitaminenfonds krijgen van ons sowieso iets terug, een logo en link naar de eigen website, maar ook bent u ieder jaar uitgenodigd op de jaarlijkse eindejaarreceptie, enkele dagen voor kerstmis.