autisme spectrum stoornis

Omgaan met jongeren met autisme is niet eenvoudig. Het vraagt een groot empathisch vermogen. Begrijpen is een eerste voorwaarde tot handelen. Deze vorming besteedt dan ook ruim aandacht aan het verduidelijken van de stoornissen binnen het autistisch spectrum.

 

 

 

vormingsaanbod