communicatiestoornissen

Jongeren met een communicatiestoornis proberen zich vaak op allerlei manieren duidelijk te maken, maar dat lukt dan niet altijd. Dan verliezen wij/zij de motivatie om verder te proberen en belanden in een isolement. We zoeken naar manieren om succesvol te communiceren.

 

vormingsaanbod