moeilijk gedrag en conflicthantering

Moeilijk gedrag bij jongeren is actueel. Vaak worden deze jongeren thuis opgevangen en is een verblijf in een tehuis een ontlasting voor het gezin. Hoe kan met moeilijk gedrag worden omgegaan en hoe blijft het voor iedereen leefbaar? Er worden enkele verdedigings- en holdingstechnieken aangeleerd.

 

vormingsaanbod