ethisch handelen

Mogen jongeren met een beperking zelf beschikken over hun leven? Geven we hen alle verantwoordelijkheid? Hebben zij het recht om ook 'foute' keuzes te maken? Ook wat betreft relaties en een kinderwens? Een aanzet tot ee, discussie over ethische dilemma's.

 

vormingsaanbod