verstandelijke beperking

Wie zijn deze jongeren en wat zijn hun beperkingen en mogelijkheden? Hoe worden zij bekeken, behandeld en hoe kunnen we respectvol met deze jongeren omgaan? Er wordt een beeld geschetst van de leefwereld met de belemmeringen, kansen, frustraties en uitdagingen.

 

vormingsaanbod